Arendal kommune

Etisk råd for helse og levekår i Arendal kommune ble startet opp i 2019.

Mandat

Etisk råd skal:

  • fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer
  • være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer  
  • på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løse
  • bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre  
  • bidra til at tjenestemottakere og pårørende erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte  
  • holde kommuneledelsen informert om arbeidet og utarbeide årsrapporter.  

Medlemmer 

Trond S. Berg, leder

Ingrid Hauge Bie, sekretær

Marianne Løge    

Helene Rakeie

Åsta Ledaal    

Lin Pedersen

Eileen Moneel    

Siw Øverland Knutsen

Per Woie    

Solveig Arneberg Aamli      

Ann-Kristin Andersen      

Merethe Bicer 

 

Årsrapport 2019

Publisert 14. mars 2020 12:11 - Sist endret 27. okt. 2021 13:53