Asker kommune

Etisk råd for helse- og omsorgstjenestene i Asker kommune ble etablert i 2013.

Mandat

  • Fremme samtale og refleksjon om etiske problemer
  • Gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
  • Være et forum der brukere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer
  • Bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioritering å gjøre
  • Bidra til at brukeres og pårørendes møte med tjenestene blir best mulig

Etisk råd er ikke et klageorgan og har ikke beslutnings- eller sanksjonsmulighet.

Medlemmer

Janne Nilsen, Sykepleier (leder)

Christiane Røsholt, Jurist

Rune Arnestad, Barnevernspedagog

Janneke Riskild, Institusjonsprest

Gro Garaas Wang, Coach/ innbygger

Rita Weum, Ergoterapeut

Robert Moen, Helsefagarbeider

Gyri Skoglund, Fysioterapeut

Tom Erik Ruud, Lege/ innbygger

Solveig Onstad, Sykepleier (sekretær)

Irén Westrum, Vernepleier

Kontakt

etiskraad@asker.kommune.no

www.asker.kommune.no/helse-og-omsorg/etisk-rad/

Årsrapporter

2018

2017

2016

2015

2014

Publisert 24. feb. 2015 11:02 - Sist endret 19. okt. 2021 15:10