Bærum kommune

Etisk forum i Bærum kommune ble etablert ved årsskiftet 2018/19. 

Mandat

Etisk forum er et tverrfaglig sammensatt forum forankret hos velferdsdirektøren i Rådmannens ledergruppe. Etisk forum samles i forbindelse med konkrete henvendelser og saker, og drøfter sakene sammen med ansvarlig leder / sakseier og andre som kan belyse saken. 

Formål:

  • fremme samtale og refleksjon om etiske problemer 
  • gi beslutningsstøtte i etiske dilemmaer og spørsmål i helse- og omsorgstjenesten. 

Medlemmer

Ragna Lea Runsbech, advokat hos Kommuneadvokaten

Frantz Leonard Nilsen, kommuneoverlege

Birgit Arnekleiv, rådgiver Bedriftshelsetjenesten / koordinator for etisk kompetanseheving

Årsrapporter

2021

2020

2019

Publisert 5. feb. 2020 09:10 - Sist endret 16. feb. 2022 15:04