Færder kommune

Etikkrådet i Færder kommune ble etablert i 2019 og er operativt fra januar 2020.

Mandat

Etikkrådet skal fremme samtale og refleksjon om etiske spørsmål og dilemmaer. På forespørsel skal etikkrådet gi råd om hvordan konkrete etiske utfordringer kan løses, og være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet spørsmål i forkant eller etterkant. Etikkrådet skal bidra til bevisstgjøring om etiske spørsmål som har med ressursbruk og prioritering å gjøre. Etikkrådet treffer ikke beslutninger om helsehjelp, har ingen sanksjonsmyndighet og er ikke et klageorgan.

Medlemmer

Etikkrådet i Færder kommune består av en representant fra bruker- og pårørendeorganisasjon og 8 representanter fra ulike tjenestesteder i helse- og omsorgstjenesten; Miljøarbeidertjenesten, Smidsrød helsehus, Bjønnesåsen, Doktorgården omsorgsboliger, tjenestekontor, rådgiver i helse- og omsorg, tjeneste for psykisk helse og rus. I 2021 ble rådet utvidet med lege og jurist. 

Leder: Lena Sjølie

Årsrapporter

2021

2020

Publisert 12. des. 2016 12:54 - Sist endret 16. feb. 2022 14:51