Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommunes Etikkråd ble etablert i 2018.

Mandat

Etikkrådet skal:

  • fremme samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer.
  • på forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses, og være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet slike problemer i forkant eller etterkant.
  • bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioritering å gjøre.
  • bidra til at tjenestemottakeres og pårørendes møte med tjenesten blir best mulig.

Medlemmer

Guro Steine Letting (leder), kommuneoverlege

Elisabeth Østensvik (sekretær), spesialkonsulent, sykepleier

Steinar Ekvik, pensjonert sogneprest

Monica Hatlelid, avdelingsleder, vernepleier

Anne Line Dahle, tjenestetildelingssjef, sykepleier

Lene Kaaber, avdelingsleder, sykepleier

Geir Korum Lund, fagkoordinator, sykepleier

Guri Rummelhoff, førstelektor, sykepleier

Bujar Arifi, helsefagarbeider

Sissel Been-Larsen, innbyggerrepresentant, Eldrerådet

Lasse Johnsen, juridisk rådgiver, jurist

Julie Kjølhede Stenbjerg, sykepleier, legevakt

Kontakt

Leder Guro Steine Letting: tlf. 996 02 781, gurs@fredrikstad.kommune.no
Postadresse: Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredrikstad.
Kommunalsjef for helse og velferd Nina Tangnæs Grønvold: tlf. 911 98 8880, nitagr@fredrikstad.kommune.no 

Årsrapporter

2020

2019

2018

Publisert 9. mars 2018 08:21 - Sist endret 19. okt. 2021 15:10