Hamar kommune

Klinisk etikk-komité i Hamar kommune er et formelt organ forankret på helse- og omsorgssjefsnivå. Komiteen ble opprettet i 2018.

Mandat

Klinisk etikk-komité drøfter saker som tjenestemottakere, pårørende, helsepersonell og andre opplever som vanskelige eller ubehagelige fordi det går på verdiene løs. Mange vanskelige situasjoner løses i hverdagen, men i enkelte situasjoner oppstår det tvil om hva som er den beste løsningen.

Klinisk etikk-komité kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig og systematisk drøfting. Komiteen kan bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ. Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger, har ingen sanksjonsmyndighet, men kan bidra som en beslutningsstøtte for tjenestene. Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan. 

Klinisk etikk-komité skal: 

 • fremme refleksjon og drøfting av etiske problemer og dilemmaer
 • være et forum der tjenestemottakere, pårørende og helsepersonell kan få drøftet etiske problemer i forkant eller etterkant
 • på forespørsel, hvis mulig, bidra med råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
 • bidra til bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioriteringer å gjøre
 • bidra til at tjenestemottakere og pårørende erfarer møtet med tjenesten på en best mulig måte 

Medlemmer

Carl Tobias Peterson (leder), sykehjemsoverlege

Tone H. Engdal (sekretær), sykepleier – sykehjem

Lisbeth Johansen, vernepleier – Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Elisabeth Kokkin Koppe, jurist

Anita Stenhaug, sykepleier, demenskoordinator

Stine Beate Spangen, vernepleier – Tjenesten for funksjonshemmede (TFF)

Elin Hestsveen, sykepleier – HBO, lindrende sone

  Komiteens nettside med kontaktinformasjon

   

  Årsrapporter

  2020

  2019

  Publisert 9. mars 2018 08:29 - Sist endret 19. okt. 2021 15:09