Haugesund kommune

Etikkrådet for helse- og omsorgstjenestene i Haugesund kommune ble etablert i 2013. 

Mandat

  • Være et sted der pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte kan få belyst det som oppfattes som vanskelige saker, etiske problemer eller dilemmaer
  • Bidra til at pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte opplever at de møter hverandre på best mulig måte
  • Bidra til oppmerksomhet på etiske utfordringer som kan oppstå, og hvordan de kan løses
  • Stimulere til samtale og refleksjon om etiske problemer og dilemmaer

Målet er å bidra til god kvalitet i tjenestene. Det understrekes at rådet har en rådgivende funksjon.

Hvem kan ta kontakt med etikkrådet?

Pasienter, brukere, beboere, pårørende og ansatte ved omsorgssentre og aldershjem, hjemmetjenester, boliger og andre helse- og omsorgstjenester i Haugesund kommune kan ta kontakt for å få drøftet noe de oppfatter som et etisk problem eller dilemma, for å få råd i en konkret sak, og for å løse et problem eller en utfordring før det blir et dilemma.

Medlemmer 

Leder (20% stilling): Anne Kristine Ådland, fagkonsulent                                v/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Eva Johansen, kreftkoordinator, sykepleier

Mari-Ann Børsheim, avdelingsleder, sykepleier

Lillian Herstad Johansen, fagansvarlig sykepleier

Christine Haraldsen, jurist

Gunnar Johan Eljervik, rådgiver, sosionom

Elisabeth Sætre Risanger, miljøarbeider, aktivitør

Solveig Myklebust, saksbehandler, sykepleier

Kontakt

Anne.Kristine.Adland@haugesund.kommune.no

Årsrapporter

2019

2018

2016

2014​​​​​​​

Publisert 24. feb. 2015 11:22 - Sist endret 19. okt. 2021 15:10