Kliniske etikk-komiteer og etikkråd i kommunene

Kliniske etikk-komiteer og etikkråd bidrar på ulikt vis til systematisk etikkarbeid i kommunehelsetjenesten. Under den enkelte komité/etikkråd finner du medlemmer, arbeidsmåter, årsrapporter samt nyttige ressurser for medlemmer. 

Oversikt over komiteer

Agder

Innlandet

Oslo og Viken

Rogaland

Vestfold og Telemark

Ressurser

Manualen

Det er viktig at arbeidet i en komité følger en viss systematikk, og har gode rutiner og prosedyrer i sitt arbeid. Senter for medisinsk etikk har derfor laget en veiledende manual for komitearbeidet:

Informere om komiteen på din arbeidsplass

KEK bør legge en plan for hvordan gjøre seg synlig og bli brukt på en god måte. For å profilere komitéen kan man for eksempel avtale møter med avdelingene, arrangere seminarer, legge ut informasjon i interne informasjonskanaler, informere nyansatte, distribuere skriftlig materiell og gi anonymisert informasjon om hovedkonklusjoner fra drøftelser.

Eksempel på informasjonsbrosjyre utviklet av KEKK Oslo kommune:

Rutiner for henvisning, referat og arkivering

SME-modellen

Senter for medisinsk etikk har utviklet en systematisk modell for etikkrefleksjon: SME-modellen

Anbefalt litteratur

Publisert 24. feb. 2015 14:51 - Sist endret 25. juli 2022 10:33