Indre Østfold kommune

Klinisk etisk komité i Indre Østfold kommune ble etablert i 2020.

Mandat

Klinisk etisk komité:

  • skal være et rådgivende forum som gir beslutningsstøtte og faglig støtte til ledere og aktuelt helsepersonell i forbindelse med en hendelse eller en pågående krevende situasjon.
  • skal drøfte relevante, konkrete, kliniske problemstillinger der representanter fra kommunens helsetjeneste, opplever etiske dilemmaer.
  • skal bidra til bevisstgjøring om etiske problemer knyttet til ressursbruk og prioriteringer i pandemisituasjonen og i en normal driftsituasjon.
  • bør på sikt bidra til å utvikle samtale og refleksjon om klinisk etiske utfordringer i alle deler av helsetjenesten.
  • arbeider etter kjente metoder for etisk analyse.

I utgangspunktet er det helsepersonell og ledere innen Helse og mestring som kan kontakte KEK.

Komitéen kan kontaktes ved behov for å:

  • kvalitetssikre vanskelige etiske beslutninger og gi trygghet til dem som må bære ansvaret
  • sikre systematikk og grundighet i en vanskelig beslutningsprosess hvor alle aspekter i pasientens situasjon bør belyses
  • sette overordnede verdispørsmål på dagsorden og muliggjøre erfaringsutveksling og kritisk refleksjon

KEK er ikke et juridisk organ med beslutningsmyndighet, men et uavhengig råd plassert i kommunalområde Helse og mestring.

Medlemmer

Reidun Heksem (leder), seksjonsleder Koordinering og inntak

Irene Teigen Paulsen (sekretær), fagrådgiver, Helse og mestring

Eva Marie Støbakk, enhetsleder Enhet 1 – tjenester for funksjonshemmede

Bjørn Sætra, sykepleier, Enhet Psykisk helse og rus

Irene Boye, sykepleier, Helsehuset, døgnenheten, hovedtillitsvalgt sykepleierforbundet, NSF

Irene Holtet Skavås, enhetsleder Hobøl bo- og behandlingssenter og Grinitun

Håkon Johansen, spesialsykepleier, USHT, Seksjon Samskaping

Øystein Haave, enhetsleder hjemmetjeneste Hobøl/ Spydeberg/Trøgstad/natt

Sigmund Nakkim, prest

Silje Bruland Lavoll, kommuneoverlege (sluttet, pt ingen legerepresentant)

Varamedlemmer

Sissel Røen Ytrehus, enhetsleder Institusjon, bofellesskap og dagsenter

Dag Fosser, enhetsleder hjemmetjenesten Askim og Eidsberg

Hilde Staum, fagleder koordinering og inntak

Varamedlemmer kalles inn avhengig av hvem som melder forfall.

Kontakt

Reidun Heksem: reidun.heksem@io.kommune.no 

Irene Teigen Paulsen: irene.teigen.paulsen@io.kommune.no 

Årsrapporter

2020-2021

Publisert 13. jan. 2022 13:58 - Sist endret 16. feb. 2022 14:47