Løten, Ringsaker og Stange (interkommunalt etikkråd)

Løten, Ringsaker og Stange kommune etablerte felles etikkråd i 2019. 

Mandat

Etikkrådet skal:

  • på forespørsel gi råd om hvordan konkrete etiske problemer kan løses
  • være et upartisk forum for å drøfte etiske problemer ut fra partenes ulike perspektiver
  • sikre at fakta og ulike faglige og menneskelige hensyn ivaretas og drøftes på en bred, åpen og systematisk måte
  • bidra med beslutningsstøtte for tjenestene
  • bidra til bevisstgjøring rundt etiske problemer som har med ressursbruk og prioritering å gjøre
  • være tverrfaglig sammensatt og tilstrebe å være et viktig bidrag til kvalitetssikring av arbeidet som gjøres i kommunale helse- og omsorgstjenester i kommunene Løten, Ringsaker og Stange

Etikkrådet treffer ikke kliniske beslutninger og har ingen sanksjonsmyndighet. Etikkrådet er ikke et klageorgan.

Medlemmer

Hanne Norum Hollekim, rådgiver, Stange kommune (i permisjon)

Åsa Serholt Jensen (fungerende leder og sekretær), Stange kommune

Kjersti Pettersvold, lekperson, Løten kommune

Laila Jenssveen, fagutviklingssykepleier, Løten kommune

Hedvig Fevik, sykepleier, Løten kommune

Marit Sjørengen, demenskoordinator, Ringsaker kommune

Harald Sanaker, sykehjemsoverlege, Ringsaker kommune

Anders Hyenes Skeistrand, prest, Ringsaker kommune

Niclas Ian Holth Damerell, helsefagarbeider, Stange kommune

Kontakt

etikkradet@stange.kommune.no

 

Informasjonsbrosjyre

 

Årsrapporter

2021

2020

2019

 

Publisert 23. apr. 2019 10:37 - Sist endret 16. feb. 2022 14:55