Oslo kommune

Klinisk etikk-komité i Oslo kommune er forankret i Sykehjemsetaten.

Om komiteen

 • Tverrfaglig sammensatt med en fast representant fra Senter for medisinsk etikk (SME) ved UiO.
 • Medlemmene har opplæring i, og erfaring med, systematisk drøfting av etiske dilemmaer og problemer.
 • Forum der pasienter, pårørende og ansatte kan få sine etiske problemer drøftet.
 • Komiteen treffer ikke kliniske beslutninger og har ingen sanksjonsmyndighet, men er et rådgivende organ som organisasjonsmessig i SYE ligger under etatsdirektøren.

Mandat

Klinisk etikk-komité skal:

 • Stimulere til økt etisk bevissthet og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling
 • Stimulere bevisstgjøring om etiske problemer som har med ressursbruk og prioritering å gjøre
 • Bidra til at pasienter/beboer og pårørende blir godt ivaretatt i møte med kommunehelsetjenesten
 • På forespørsel delta med råd og veiledning i drøfting av konkrete etiske problemer før og/eller etter en beslutning tas/er tatt.
 • Være nøytral, åpen og ikke-diskriminerende
 • Bidra til å fremme virksomhetenes kvalitetsarbeid
 • Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan og har ingen beslutnings- eller sanksjonsmyndighet
 • Fremme samtale og refleksjon om etiske problem og dilemmaer

Medlemmer 

Ina Rimberg (leder), sykehjemslege, Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Mona Dreyer (sekretær), spesialkonsulent, Sykehjemsetaten, avd. kvalitet og utvikling

Olga Tvedt, prest og rådgiver, Kirkens bymisjon

Vanaja Ravindran, lege, Solfjellshøgda helsehus

Anne Kari Tolo Heggestad, forsker/Postdoc, Senter for medisinsk etikk, UiO. Professor i sykepleieetikk, VID

Ingelin Bjerknes, hjelpepleier, Uranienborghjemmet

Ellen S. Kolb-Schiager, prest, Ellingsrudhjemmet og Lindeberghjemmet

Ingrid Narum, sykepleier, Pasient- og brukerombudet i Oslo og Viken, Sosial- og eldreombudet i Oslo 

Henriette Birkeland, avdelingsleder, Kantarellen bo- og rehabiliteringssenter

Camilla M. Andersen, virksomhetsleder, Sofienberghjemmet

Eli Haukland, kvalitetssjef, Ellingsrudhjemmet

Atosa Zangene, sykehjemslege, Smestadhjemmet

Annbjørg Melby, sykehjemslege, Rødtvet sykehjem

Leoni Abrahamsen Kohn, sykehjemslege, Fagerborghjemmet

Kontakt

kekk@sye.oslo.kommune.no

 

Informasjonsbrosjyre

 

Årsrapporter

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Publisert 9. juni 2017 10:26 - Sist endret 18. mars 2022 13:54