SME-modellen

SME-modellen er en systematisk modell for etikkrefleksjon, utviklet ved Senter for medisinsk etikk. 

En refleksjonsmodell er et hjelpemiddel for å belyse en etisk utfordrende situasjon og sikre fremdrift under en refleksjonsprosess. SME-modellen er et slikt hjelpemiddel. Den finnes i ulike versjoner, hvor disse spørsmålene inngår:

 1. Hva er det etiske problemet?
 2. Hva er fakta i saken?
 3. Hvem er de berørte parter, og hva er deres syn og interesser?
 4. Hvilke verdier, etiske prinsipper, normer og lover er aktuelle?
 5. Hvilke relevante handlingsalternativer finnes?
 6. Helhetsvurdering

Historie

 • SME-modellen har sitt navn etter Senter for medisinsk etikk, hvor modellen ble utviklet av Reidun Førde og Reidar Pedersen på 2000-tallet.
 • Første gang publisert i manualen for kliniske etikk-komiteer fra 2007.
 • Modellen er inspirert av arbeidet til de kliniske etikk-komiteene i Norge og andre lignende refleksjonsmodeller.
 • "SME" kan også stå for "Systematisk modell for etikkrefleksjon".

Referanse

Bruk følgende referanse ved bruk av SME-modellen:

Lillemoen, L., Gjerberg, E. & Nortvedt, P. (2020). Refleksjon over klinisk-etiske dilemma. I M. Magelssen, R. Førde, L. Lillemoen & R. Pedersen (Red.) Etikk i helsetjenesten (s. 221-232). Gyldendal Akademisk. 

Skjemaer

Under en etikkrefleksjon kan det noen ganger være ønskelig å skille mellom verdier og lover, altså legge til et eget trinn for lovverk. Det er ikke alltid nødvendig med helhetsvurdering som et eget punkt. SME-modellen finnes derfor i flere versjoner:

SME-modell 5 punkter: pdf - word

SME-modell 6 punkter: pdf - word

SME-modell 7 punkter: pdf - word

 

Ressurser

 

English version

 1. Define the ethical problem(s)
 2. Describe all facts 
 3. Provide details of the parties involved
 4. Identify the values, ethical principles and laws at stake
 5. Based on the above, identify and discuss possible solutions of the case
 6. Conclusion, follow up and evaluation 

pdf  - word

Publisert 8. des. 2021 10:55 - Sist endret 29. des. 2021 13:36