Forhåndssamtaler

Forhåndssamtaler er en kommunikasjonsprosess som handler om å hjelpe mennesker i å uttrykke deres mål, preferanser og verdier om fremtidig helsehjelp. Forhåndssamtaler er å involvere de personene som en beslutning angår i beslutningsprosesser. Gjennom forhåndssamtaler får pasienter mulighet til å diskutere det som er viktig for seg sammen med helsepersonell og gjerne pårørende.

Ved personliggjøring og styrking av grunnlaget for viktige beslutninger i livets sluttfase eller når kritiske medisinske situasjoner oppstår, kan forhåndssamtaler bidra til høy kvalitet i omsorg og behandling mot livets slutt.

 

Illustrasjonsfoto: Kristin Ellefsen/UiO

Forskningsprosjekter

Forhåndssamtaler i sykehjem

Forhåndssamtaler for alvorlig syke hjemmeboende eldre

Nasjonalt FOU-nettverk

Verktøy

  • Veileder - forhåndssamtaler - til bruk i sykehjem ved felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt. Et mindre lommekort til bruk ved "gylne øyeblikk".
  • Dokumentasjonsnotat (skjema/mal) til bruk ved forhåndssamtaler (PDF)

Publikasjoner og mediesaker 

 

 

Publisert 14. jan. 2020 12:59 - Sist endret 29. mars 2021 15:38