Psykisk helse og rus

Helsepersonell rer opp seng med belter foran

Bruk av tvang er at av flere etiske dilemmaer knyttet til behandling av pasienter innenfor psykisk helse og rus. Illustrasjonfoto: Colourbox

Forskningsprosjekt

Kasuistikker

I media

E-læringskurs

Forskere ved Senter for medisinsk etikk har i samarbeid med Helsedirektoratet utviklet et e-læringskurs for vurdering av samtykkekompetanse i psykisk helsevern. Kurset ble ferdigstilt i 2018, etter lovendringen. Kurset inneholder forslag til struktur, relevant jus, teori og filmer som viser hvordan en samtykkekompetansevurdering kan gjennomføres. Kurset kan med fordel gjennomgås kronologisk. Ulike deler og temaer kan imidlertid også leses separat ved direkte tilgang fra menyen. 

Helsejuss

Anbefalt litteratur

Publisert 2. juni 2017 14:04 - Sist endret 17. juni 2022 14:53