Psykisk helse og rus

Helsepersonell rer opp seng med belter foran

Bruk av tvang er at av flere etiske dilemmaer knyttet til behandling av pasienter innenfor psykisk helse og rus. Illustrasjonfoto: Colourbox

Forskningsprosjekt

Kasuistikker

I media

Helsejuss

Anbefalt litteratur

Publisert 2. juni 2017 14:04 - Sist endret 12. apr. 2018 10:47