Samtykkekompetanse og pasientautonomi

Abstrakt bilde på sviktende hukommelse

Hvordan vurderer du om pasient har kompetanse til å samtykke? Og hva gjør du når pasient ikke ønsker nødvendig behandling? Illustrasjon: colourbox

Kasuistikker

Verktøy

Helsejuss

Helsepersonell må forholde seg til ulike lovregler avhengig av hvilke type spørsmål det gjelder. Samtykkekompetanse er et hovedkriterium i pasientrettighetslovens regler for somatisk helsehjelp, men ikke i psykisk helsevernlovens eller i helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

Anbefalt litteratur

Publisert 2. juni 2017 14:05 - Sist endret 13. aug. 2018 14:56