Samtykkekompetanse og pasientautonomi

Abstrakt bilde på sviktende hukommelse

Hvordan vurderer du om pasient har kompetanse til å samtykke? Og hva gjør du når pasient ikke ønsker nødvendig behandling? Illustrasjon: colourbox

Kasuistikker

Verktøy

Helsejuss

Helsepersonell må forholde seg til ulike lovregler avhengig av hvilke type spørsmål det gjelder. Samtykkekompetanse er et hovedkriterium i pasientrettighetslovens regler for somatisk helsehjelp, men ikke i psykisk helsevernlovens eller i helse- og omsorgstjenesteloven, kapittel 9. Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning

E-læringskurs

Forskere ved Senter for medisinsk etikk har i samarbeid med Helsedirektoratet utviklet et e-læringskurs for vurdering av samtykkekompetanse i psykisk helsevern. Kurset ble ferdigstilt i 2018, etter lovendringen. Kurset inneholder forslag til struktur, relevant jus, teori og filmer som viser hvordan en samtykkekompetansevurdering kan gjennomføres. Kurset kan med fordel gjennomgås kronologisk. Ulike deler og temaer kan imidlertid også leses separat ved direkte tilgang fra menyen. 

 

Anbefalt litteratur

Publisert 2. juni 2017 14:05 - Sist endret 22. okt. 2019 10:34