Kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten

Alle norske helseforetak skal ha en klinisk etikk-komité. Her presenteres komiteene med informasjon om kontaktpersoner, sammensetning av medlemmer, mandat, hvordan komiteene arbeider og årsmeldinger.

Helse Sør-Øst

Helse Midt-Norge

Helse Vest

Helse Nord


Årsrapporter

På nettsiden til hver enkelt komité kan du laste ned tilhørende årsrapporter for de siste tre årene. Du kan be om å få tilsendt tidligere årsrapporter: info-etikk@helsam.uio.no

Publisert 2. juni 2017 11:03 - Sist endret 7. apr. 2020 09:13