Klinisk etikk-komité Sykehuset Innlandet HF Elverum

Klinisk etikk-komité Sykehuset Innlandet HF Elverum ble opprettet høsten 2005.

Kontaktperson

Medlemmer

Line K. Lund (leder)

overlege barne- ungdomsavd

Guttorm Eidslott (sekretær)

sykehusprest, Sykehuset Innalndet HF 

Kirsten Mostue spesialsykepleier, intensiv

Thomas Chr Risom Olsen

overlege, akuttmedisin

Janne Moen

fagsykepleier, Ortopedisk sengepost

Jon Christiansen

overlege, Medisinsk avdeling

Tone Granseth

overlege, medisinsk avdeling 

Aina Høgevold

spesialsykepleier, medisinsk E2

Birgitte Skeie sykepleier, ortopedosk sengepost
Sofie Lykke Herbro intesivsykepleier, intensiv
Connie Lillekjendlie sykepleier, onkologisk poliklinikk 

Arbeidsform:

Alle ansatte ved Sykehuset Innlandet HF Elverum kan fremme saker.

Møtefrekvens: Minimum 6 ganger årlig. Det tas referat fra møtene.

 

Publisert 16. feb. 2010 14:41 - Sist endret 15. apr. 2020 11:55