Klinisk etikk-komité Helse Fonna HF

Kontaktperson

Mandat

  • Klinisk etikkomité skal fremme bevisstgjøring og refleksjon om etiske problemstillinger i klinisk virksomhet.
  • Komiteen skal gjennom seminarer og annen virksomhet øke de ansattes kompetanse innen foretaket i medisinsk etikk.
  • Klinisk etikkomité skal også være rådgivende organ for den enkelte behandler i vanskelige etiske problemstillinger rundt kliniske avgjørelser.

Medlemmer

Valborg Marie Sinnes (leder)

sykehusprest

Linh Luong Thorsen (sekretær)

administrasjonssekretær

Bjørg Wegner Hausken Førre

intensivsykepleier

Gunnar Aune

lege i spesialisering

Sigrund Breistig sykepleier
Miriam Hartveit forsker
Erik Edwin Leonard Nordström psykolog

Bjørn Steinar Demma Lillås

overlege

Kristine Sele brukerrepresentant

Hvem kan fremme saker til komiteen?

Først og fremst ansatte i Helse Fonna, men også pasienter/pårørende.

Publisert 16. feb. 2010 15:01 - Sist endret 9. apr. 2020 11:50