Klinisk etikk-komité Haraldsplass Diakonale sykehus

Klinisk Etikk Komité ved Haraldsplass Diakonale Sykehus ble etablert i 2005. Komiteen forholder seg til det nasjonale mandater for kliniske etikk komiteer fra Helse og omsorgsdepartementet.

Kontakt

Medlemmer

Sebastian von Hofacker (leder)

overlege, Sunniva Senter

Ingeborg Kaldefoss Fauskanger (sekretær)

sykepleier og kvalitetssjef. Fagavdeling.

Johan Kristian Gramstad Rolfsnes

sykehusprest, leder Prestetjenesten

Kjell Arne Aarheim

høyskolelektor, Haraldsplass diakonale høgskole

Rollaug Beate Haugland Waaler

sykepleier og forstanderinne SBD

Randi Rafto

sykepleier, Medisinsk hjerte/lunge sengepost

Synnøve Misje

fysioterapeut KDF

Per Odland

overlege, kirurgisk klinikk

Laila Grosvold Nygård

brukerrepresentant, fylkesleder FFO

 

Publisert 16. feb. 2010 15:00 - Sist endret 9. apr. 2020 11:02