Klinisk etikk-komité Helgelandssykehuset HF

Klinisk etikk-komité ved Helgelandssykehuset ble startet i november 2004 og gjenopprettet i 2011.

Kontaktperson


Medlemmer:

May Brit Larsen (leder)

avdelingsleder og sykepleier, Intensivavdeling, Sandnessjøen sykehus

Barbro Forsmo Kvandal (sekretær)

avdelingsleder, Døgnavd. Psykiatrisk senter Mosjøen

Peggy Bolstad Davidsen

intensivsykepleier, intensiv/akutt Mosjøen

Doris Pastow

kirurg, Kirurgisk avdeling, Mo i Rana sykehus

Frank Wesling

anestesilege, Anestesiavdelingen, Sandnessjøen sykehus

Ørjan Svenøy

ass.avdelingsleder, VOP, Mo i Rana

Mandat:

Det arbeides med å implementere det nasjonale mandatet for klinisk etikk-komiteer i helseforetak.

Arbeidsform:

Komiteen har faste møter én gang i måneden. Møtene arrangeres i Mosjøen, og medlemmer fra Mo i Rana og Sandnessjøen reiser dit.

De har mulighet for å møtes også på telestudio.

Ansatte oppfordres til å melde saker til komiteen.

 

Publisert 16. feb. 2010 14:56 - Sist endret 14. mai 2020 14:06