Klinisk etikk-komite Helse Nord-Trøndelag

Helse Nord-Trøndelag opprettet klinisk etikk-komite i 2008.

Kontaktperson

KEK Helse Nord-Trøndelag er frittstående og uavhengig, og har tverrfaglig sammensetning. Medlemmene har klinisk kompetanse, brukerkompetanse, kompetanse i etikk og helserettslig kompetanse. Komiteen arbeider etter Nasjonalt mandat for kliniske etikk-komiteer i helseforetakene.

Medlemmer

Christian Grunewaldt (leder)

avdelingsoverlege, kirurgisk klinikk
Liv Sofie Kjønstad (sekretær) juridisk rådgiver, senter for virksomhetsstøtte og utvikling
Hilde Folden

avdelingsleder, klinikk for medisin og rehabilitering

Håvard Christian Hagen overlege, klinikk for medisin og rehabilitering
Anita Hoff seksjonsleder, klinikk for kvinne, barn og familie
Karin Wang Holmen overlege, klinikk for psykisk helsevern og rus
Bjørg Anita Jenssen kreftsykepleier, lungemedisinsk avd. Levanger
Laila Roel brukerrepresentant
Terje Veimo brukerrepresentant

 

Publisert 2. apr. 2019 13:22 - Sist endret 9. apr. 2020 10:35