Klinisk etikk-komité Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus

Kontaktperson:

Ta direkte kontakt med en i komiteen dersom du har spørsmål eller saker du vil ha drøftet, eller send en e-post til:

kek.kongsberg@vestreviken.no

Klinisk etikk-komite Vestre Viken HF - Kongsberg sykehus ble etablert september 2004. Blefjell sykehus er senere delt. Sykehusene i Notodden og Rjukan er nå del av Sykehuset Telemark, mens Kongsberg sykehus er del av Vestre Viken.

Mandat

Klinisk etikk-komite skal bidra til å øke kompetansen i medisinsk etikk for å kunne identifisere, analysere og om mulig løse etiske problemstillinger knyttet til pasientbehandling.

Komiteens arbeid skal blant annet ha fokus på etiske aspekter ved livets slutt, pasientinformasjon og kommunikasjon, medbestemmelse for pasient og pårørende og prioriteringer i klinisk virksomhet.

Gjennom KEK er det også et ønske om forslag til møteplasser der etiske problemstillinger kan drøftes i et større fore.

Komiteens saker fremmes i hovedsak av medlemmene, ansatte, avdelingsledelse, sykehusledelse og samarbeidende helsepersonell utenfor sykehuset.

Komiteen holder administrerende direktør orientert om sentrale diskusjoner og konklusjoner fra KEK.

Medlemmer

Tine Reiten  

(leder)

overlege, medisin

tinrei@vestreviken.no 

Nina Wangestad

(sekretær)

fagsjef, kvalitet

bswann@vestreviken.no
Rikke Hansen

sykepleier,

medisinsk avdeling

rikhan@vestreviken.no
Hilde Paulsrud

overlege, anestesi

hildpa@vestreviken.no

Kenneth Gundersen

overlege gynekologi

Kenneth.Gundersen@vestreviken.no
Linda Sandbæk

Fagutviklingssykepleier,

akuttmottak

linda.sandbek@vestreviken.no

Henning Hallerud

intensivsykepleier,  

hehall@vestreviken.no

Vigdis Nordvik Johannesen

Klinisk sosionom DPS

vigjoh@vestreviken.no

Mål

  • Klargjøre og atskille faglige og etiske aspekter
  • Sikre berørte parter informasjon og deltagelse
  • Komme frem til en mulig løsning eller konklusjon via konsensusdannelse, dokumentasjon, tilbakemelding og implementering
Publisert 16. feb. 2010 14:31 - Sist endret 7. apr. 2020 14:31