Klinisk etikk-komité Oslo universitetssykehus, Psykisk helse og avhengighet

Komiteen ble etablert i 2012 og forholder seg til det nasjonale mandater for kliniske etikk komiteer fra Helse og omsorgsdepartementet.

Kontaktperson

Mandat

Det kliniske etikkarbeidet på Oslo Universitetssykehus forholder seg til det nasjonale mandatet for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten.

Medlemmer

Mona Semb (leder)

sjefpsykolog, Søndre Oslo DPS

uxmoem@ous-hf.no

Lars Hestmark

LIS og stipendiat, Senter for medisinsk etikk lars.hestmark@medisin.uio.no

Eileen Paus

sykehusprest eijapa@ous-hf.no

Sølvi Johansen

sykepleier, enhetsleder, Alderspsykiatrisk Vardåsen uxjslv@ous-hf.no

Jeanette Engeseth

Sykepleier, enhetsleder, Nydalen DPS uxjeng@ous-hf.no

Runar Eikeset

overlege, BUP runeik@ous-hf.no
Hanne Eeg-Henriksen juridisk rådgiver, Juridisk seksjon

uxhaee@ous-hf.no

Maren Mikkelsen Ellingsen psykologspesialist, seksjon for rus og avhengighet, Ullevål  
Gunn Helen Klevmoen vernepleier, enhetsleder, PUA Dikemark  
Ruth Katharina Vieler overlege, seksjon for psykosebehandling, Dikemark  

Unni Veirød (sekretær)

rådgiver, Avd. for pasientsikkerhet og kvalitet, OUS.

unnvei@ous-hf.no

 

Publisert 19. okt. 2012 11:22 - Sist endret 8. apr. 2020 14:31