Klinisk etikk-komité Oslo universitetssykehus, Sentral klinisk etikk-komité

Komiteen er nyetablert 2012 og representerer de ulike miljøene på sykehusene (Aker sykehus, Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål sykehus), både fagmiljøer og behandlingssteder. Komiteen er hovedansvarlig og koordinerende for Klinisk etikkarbeid på sykehusene. Komiteen forholder seg til det nasjonale mandater for kliniske etikk komiteer fra Helse og omsorgsdepartementet.

Kontaktperson

Mandat

Det kliniske etikkarbeidet på Oslo Universitetssykehus forholder seg til det nasjonale mandatet for kliniske etikk-komiteer i spesialisthelsetjenesten.

Medlemmer

Oona Dunlop(leder)

overlege, akuttmedisinsk avd., Ullevål

oona.dunlop@ous-hf.no

Reidun Førde (Nestleder)

lege/professor, Senter for medisinsk etikk Universitetet i Oslo

reidun.forde@medisin.uio.no

Tor Aksel Aasmundstad overlege, Intensivavdeling, Rikshospitalet taasmund@ous-hf.no

Berit Hofset Larsen

spesialsykepleier, Avdeling for kreftbehandling, Radiumhospitalet/forsker Senter for medisinsk etikk

bhc@ous-hf.no

Mona Semb

sjefpsykolog, Søndre Oslo DPS

uxmoem@ous-hf.no

Egil Eide

hovedprest, Prestekontoret

eeide@ous-hf.no

Marc Ahmed

Overlege/seksjonsleder, Geriatrisk avdeling

marahm@ous-hf.no

Jeanette Engeset Sykepleier, enhetsleder, Nydalen DPS uxjeng@ous-hf.no
Tove Hanche-Olsen Brukerrepresentant, Norsk pasientforening  
Hanne Eeg-Henriksen

juridisk rådgiver, Juridisk seksjon

uxhaee@ous-hf.no

Unni Veirød (sekretær)

rådgiver, Avd. for pasientsikkerhet og kvalitet OUS

unnvei@ous-hf.no

 

Publisert 22. feb. 2012 10:40 - Sist endret 8. apr. 2020 14:50