Etikkutvalg i Psykiatrien i Vestfold HF

Psykiatrien i Vestfold har per 01.01.12 fusjonert med Sykehuset i Vestfold.

Etikkutvalget for Psykiatrien i Vestfold ble etablert i 2007.

Arbeidsform:

Komiteen har regelmessige møter en gang i måneden. Alle ansatte og komitemedlemmene kan melde saker. Innmelder inviteres til å delta i drøfting. Det lages ikke skriftlige referat pga anonymitetshensyn.

Mandat

Etikkutvalget i Psykiatrien i Vestfold HF skal:

  • fremme etisk refleksjon, bevissthet og kompetanse ved virksomheten.
  • bidra til å øke evnen til å identifisere, analysere og løse etiske problem og dilemma knyttet til klinisk virksomhet.
  • på forespørsel, gi råd om hvordan konkrete etiske problem og dilemma kan løses.
  • bidra til bevisstgjøring om etiske problemstillinger knyttet til ressursbruk og prioriteringer.
  • bidra til at pasienter og pårørendes møter med foretaket blir best mulig.
  • samarbeide med PiV s øvrige utvalg og råd, og være et selvstendig og uavhengig organ.

Etikkutvalget er ikke et klageorgan med sanksjonsmulighet, og har ikke beslutningsmyndighet i faglige spørsmål.

Etikkutvalget kan gi beslutningstøtte i diskusjon av vanskelige etiske problemer i tilknytning til pasientbehandlingen, innkjøp, ledelse og andre områder der det er behov for det.

 

 

Publisert 16. feb. 2010 14:35 - Sist endret 18. feb. 2019 13:14