Klinisk etikk-komité Revmatismesykehuset AS

Det ble oppnevnt ny klinisk etisk komité (KEK) for sykehuset januar 2011. Komiteen følger nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer. 

Kontaktperson

Medlemmer

Bente Hamnes (leder)

Forsker/koordinator FoU

Marianne Tofthagen (sekretær)

sosionom

Anne Svarstad

fysioterapeut

Ingrid Pedersen Nyhus

sykepleier

Anne Salberg

revmatolog

Karin Honne

leder, brukerutvalget

 

 

 

 

Publisert 22. feb. 2012 11:15 - Sist endret 8. apr. 2020 14:52