Sentral klinisk etikk-komité (SISKEK) - Sykehuset Innlandet HF

Kontaktperson

Organisering

Sykehuset Innlandet har vedtatt at alle 6 sykehuslokalisasjonene skal ha egen lokal kliniske etikk-komité. Divisjon Psykisk helse skal ha egen komite. Ledere ved de sju komiteene skal danne Sykehuset Innlandets sentrale kliniske etikk-komité (SISKEK). Viseadministrerende direktør Stabsområde Helse leder sentral komité. Stabsområde Helse ivaretar sekretærfunksjonen. Sentral klinisk etikk-komite er rådgivende for administrerende direktør

Mandat

  • Implementering av Nasjonalt mandat: Nasjonalt mandat, er implementert sentralt og ved de lokale komiteene. Leder evt annen medlem av lokal klinisk etikk komite er representert i lokalt kvalitetsutvalg. Leder av sentral klinisk etikk komite deltar i sentralt kvalitetsutvalg.

Medlemmer

Elin H. Pettersen (leder)

direktør, medisin og helsefag

Elisabeth Johnsgaard (sekretær)

helsefaglig rådgiver, Stab Helse

Anne Inger Bondahl Søberg

Sykehuset Innlandet Gjøvik

Magnhild H Helberg

Sykehuset Innlandet Kongsvinger

Tina Undseth Eggen

Sykehuset Innlandet Tynset

Line K. Lund

Sykehuset Innlandet Elverum

Marit Moen Høyer

Sykehuset Innlandet Hamar

Åse B. Ryager

Sykehuset Innlandet Lillehammer

Tone Torgersen

Sykehuset Innlandet Divisjon psykisk helse

Arbeidsform

  • Sentral etikk-komite utarbeider årsplan
  • Sentral etikk-komite avgir årsmelding
  • Sentral etikk-komite har minimum et møte i vårhalvåret og et møte i høsthalvåret.
Publisert 16. feb. 2010 14:40 - Sist endret 8. apr. 2020 15:48