Klinisk etikk-komité Sørlandet sykehus HF

Det var tidligere to komiteer ved Sørlandet sykehus HF, en i Arendal og en i Kristiansand. Komiteene ble i 2007 slått sammen til en komite.

Komiteen er fra 2009 direkte underlagt FOU-direktøren, fra 2011 underlagt Fagdirektøren.

Kontaktperson:

  • Olav Søvik(leder)
  • Sørlandet sykehus HF
  • Serviceboks 416, 4604 Kristiansand
  • E-post: Olav.Sovik@sshf.no

Mandat

  • Være et rådgivende organ i etiske spørsmål for ansatte ved SSHF.
  • Fremme refleksjon omkring etiske problemstillinger ved sykehuset.
  • Identifisere etiske problemområder og utvikle og distribuere prosedyrer for klinisk-etiske avgjørelser.
  • Gi råd om hvordan etiske problemstillinger som har oppstått på sykehuset kan håndteres.
  • Å øke bevisstheten omkring etiske problemstillinger knyttet til ressursbruk og prioriteringer ved sykehuset.

Medlemmer

Olav Søvik (leder)

overlege anestesi, Kristiansand

Terje Mesel (sekretær)

professor UiA, forsker ved Sørlandet sykehus

Elisabeth Ulseth

LIS i barneavdelingen SSK

Astrid Svendsen

brukerutvalget

Lillian Grønsund

sykepleier kreft og palliasjon, Flekkefjord

Hilde Østerholdt

psykiatrisk sykepleier, Arendal

Niclas Halvorsen

Overlege i psykiatri, Kristiansand

Anne Taraldsen Heldal

Lege under spesialisering ved avdeling for rusbehandling

Marianne K Bahus

Advokat og førsteamanuensis, UiA

Arbeidsform:

Ansatte ved Sørlandet sykehus HF kan fremme saker til klinisk etikk-komité. Det skrives referat fra alle møter. Alle henvendelser blir besvart skriftlig.

Publisert 16. feb. 2010 14:47 - Sist endret 14. mai 2020 13:28