Klinisk etikk-komité Sunnaas Sykehus HF

Klinisk etikk-komité ved Sunnaas ble opprettet i 2003.

Kontaktpersoner

  • Katrine Bråtane (sekretær)
  • Sykehuspresten, Sunnaas sykehus HF
  • 1450 Nesoddtangen
  •  Tlf 66 96 95 91
  • E-post: Katrine.Bratane@sunnaas.no

 

Mandat

Arbeidet til KEK SunHF har som utgangspunkt i Nasjonalt mandat for kliniske etikkomitéer i helseforetak. KEK SunHF legger på bakgrunn i dette og forholdene på Sunnaas sykehus spesielt vekt på følgende oppgaver:

  • Øke den klinisk etiske bevisstheten og kompetansen blant sykehusets personale
  • Gi råd i kliniske enkeltsaker der det er etiske dilemmaer
  • Gi råd til sykehusets ledelse i saker der klinisk-etiske spørsmål er berørt

Medlemmer

Komitéen har representanter fra sykehusets ulike faggrupper og avdelinger, samt sykehusprest og brukerrepresentant.

Helene Høye (leder)

Psykologspesialist, Avd. for ryggmargsskade inkludert enhet for barn og unge

Grethe Månum (nestleder) Medisinsk fagsjef, Forskningsavdelingen

Katrine Bråtane (sekretær)

Sykehusprest, Enhet for aktivitet, kultur, idrett og miljø (AKIM)

Anne Beate Budalen

Brukerrepresentant

Marianne Hjertstedt

Sosionom, Avd. for kognitiv rehabilitering

Trude Gjeldvik

Juridisk rådgiver
Angelina Sergeeva Fungerende klinikkoverlege, Avd. for traumatisk hjerneskade

Philip Bilberg

Fag- og systemansvarlig sykepleier, Kompetanseenheten

Kristine Marie M. Vege Lege og PhD-stud., Forskningsavdelingen
Kathrine Olsen Torp Sykepleier, Avd. for vurdering 

 

Arbeidsform

Sykehusets ansatte så vel som pasienter, pårørende og brukerorganisasjoner kan fremme saker for Klinisk etikk-komité. Komiteen har et selvstendig ansvar for på egen hånd å ta opp saker som berører klinisk etiske problemstillinger som er aktuelle i foretaket.

KEK ved Sunnaas Sykehus HF avholder i utgangspunktet 3 møter i halvåret. Ved behov møtes komiteen oftere.

Publisert 16. feb. 2010 14:39 - Sist endret 8. apr. 2020 15:07