Klinisk etikk-komité Sykehuset Telemark HF

Første KEK ved Sykehuset Telemark ble oppnevnt av direktøren i 2000.

Kontaktperson:

  • Anne Borge Kallevig (sekretær)
  • Administrasjonskonsulent
  • annkal@sthf.no 

Mandat

  • Etikk-komiteen har implementert Nasjonalt mandat for etikkarbeid i kliniske etikk-komiteer

Medlemmer

Komiteens medlemmer oppnevnes av direktøren etter anbefaling fra klinikkene. Alle klinikker ved sykehuset er representert, både somatiske og psykiatriske.

Halfrid Waage (leder)

fagdirektør

Jan Brastein

sykehusprest, Sykehuset i Telemark HF

Anne Marte Evenstad

psykiatrisk sykepleier/spesialkonsulent

Anne Gro Holtan

overlege, Klinikk Notodden/Rjukan

Wenche Røysted

overlege, Seksjon for arbeidsmedisin

Håkon Tobro

overlege nevrologi, med.klinikk

Helle Devik Haugseter

jurist

Hanne Kittilsen

brukerrepresentant

Gun Inger Heibø

brukerrepresentant

Eirik Eliassen

kst klinikksjef, kirurgisk klinikk

Yvona Lelek Obenius

sykepleier, Nyfødt intensiv

Ørnulf Paulsen  overlege, Medisinsk klinikk

Anne Borge Kallevig (sekretær)

administrasjonskonsulent, Direktørens kontor

Arbeidsform:

Alle ansatte kan fremme saker, og den som fremmer saken presenterer den for komiteen. Referentoppgaven går på rundgang. Referat anonymiseres.

Komiteen møtes månedlig.

Publisert 16. feb. 2010 14:45 - Sist endret 9. apr. 2020 09:27