Klinisk etikk-komité Sykehuset Innlandet HF - Tynset

Klinisk etikk-komité for Sykehuset Innlandet - Tynset ble opprettet høsten 2005.

Kontaktperson

Mandat

  • Lokal klinisk etikk-komite, SI Tynset skal arbeide for øket etisk bevissthet og refleksjon på alle nivåer ved SI Tynset.
  • Den skal bistå ansatte med å identifisere, analysere og evt finne løsninger på etiske dilemmaer de står overfor i sin arbeidssituasjon.

Medlemmer

Elin Svenning (leder)

sykepleier

Marte Andreassen Rønning(sekretær)

sykepleier

Tina Undseth Eggen

kreftsykepleier

Anne Bjørnsmoen

fysioterapeut

Kerstin Helms

fysioterapeut

Kari Lisbeth Sommerstad

sykepleier

Evy Rita Hagen

sykepleier
Marte Bakke Olsen radiograf
Ranveig Oust sykepleier
Torill Grøtting sykepleier

Arbeidsform:

Alle ansatte, pasienter og pårørende kan henvende seg til KEK, skriftlig eller muntlig.

Komiteen møtes ca. 4 ganger i året, men kan også møtes på kort varsel. Det skrives referat. Årsrapport sendes til direktøren.

 
Publisert 16. feb. 2010 14:43 - Sist endret 9. apr. 2020 09:15