English

Andre Sevenius Nilsen

Stipendiat - Hjernesignaler
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9, Domus Medica, 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1103 Blindern, 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for teknologisystemer (Student)