English

Christina Mathisen Heiestad

Stipendiat - Hjertefysiologigruppen
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9, Domus Medica, 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1103 Blindern, 0317 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)