English

Ingrid Reiten

Forsker - Nevrale systemer
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9, Domus Medica, 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1105 Blindern, 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)