Norwegian

Kristin Reimers Kardel

Professor Emeritus - Diet and Cancer
Phone +47 22851343
Username
Visiting address Sognsvannsveien 9, Domus Medica, 0372 Oslo
Postal address Postboks 1046 Blindern, 0317 Oslo