English

Marit Rasmussen

Stipendiat - Molekylær toksikologi
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9, Domus Medica, 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1046 Blindern, 0317 OSLO
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)