English

Mohamed Abdelhalim

Avdelingsingeniør - Stamcelleepigenetikk
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9, Domus Medica, 0372 OSLO
Postadresse Postboks 1112 Blindern, 0317 OSLO
Andre tilknytninger Institutt for biovitenskap (Student)