English

Avdeling for molekylærmedisin (AVDMOLMED)

Postadresse Postboks 1110 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511200

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Collas, Philippe Professor +47-22851066 philippe.collas@medisin.uio.no Stamceller, Livsvitenskap, Biokjemi
Grundt, Kirsten Senioringeniør +47-22851096 +47-40203518 (mob) kirsten.grundt@medisin.uio.no
Njå, Arild +47-22851253 arild.nja@medisin.uio.no