English

Seksjon for Biokjemi (SEKBIO)

Postadresse Postboks 1112 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511210

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Al-Modawi, Rua Nader Forsker r.n.al-modawi@medisin.uio.no
Brinchmann, Jan E. Forsker +47-22840489 j.e.brinchmann@medisin.uio.no Stamceller, Muskel og skjelett, Hjerte kar og lunger
Collas, Philippe Professor +47-22851066 philippe.collas@medisin.uio.no Stamceller, Livsvitenskap, Biokjemi
Drigeard Desgarnier, Marie-Cathrine Postdoktor m.c.d.desgarnier@medisin.uio.no
Eikvar, Sissel Overingeniør +47-22851008 sissel.eikvar@medisin.uio.no Laboratoriedrift, Molekylærbiologiske teknikker, Celledyrking, Basware, Proteinanalyse, Undervisning, Bakteriearbeid
Gautvik, Kaare M Professor emeritus +47-22851055 k.m.gautvik@medisin.uio.no
Gordeladze, Jan Oxholm Professor emeritus +47-22851138 +47-91701076 (mob) j.o.gordeladze@medisin.uio.no
Jahnsen, Tore Professor +47-22851061 tore.jahnsen@medisin.uio.no
Kanse, Sandip Professor +47-22851464 sandip.kanse@medisin.uio.no Hjerte- og karsykdom, hjerneslag, trombose, aterosklerose, koagulasjon, fibrinolyse, proteaser, blod og immunologi, inflammasjon
Klungland, Arne Professor II +47 23074059 +47 47840305 (mob) arne.klungland@medisin.uio.no epigenetikk, embryoutvikling, RNA, histonmodifikasjoner, DNA reparasjon
Li, Yanjiao Stipendiat yanjiao.li@medisin.uio.no
Pérez, Sonia Peña Avdelingsingeniør s.p.perez@medisin.uio.no
Raorane, Kasturi Avdelingsingeniør kasturi.raorane@medisin.uio.no
Reiterer-Farhan, Veronika Avdelingsingeniør +47-22851233 veronika.reiterer-farhan@medisin.uio.no
Wesche, Jørgen Professor II jorgwe@medisin.uio.no
Østvold, Anne Carine Professor emeritus +47-22851097 a.c.ostvold@medisin.uio.no Kreft, Cellebiologi