English

Makroskopisk anatomi og biologisk antropologi (MAKRO)

Postadresse Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511231

Ansatte

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Kling, Kent Rune Forskningstekniker 41318459 k.r.kling@medisin.uio.no
Korpalski, Pawel Forskningstekniker pawek@medisin.uio.no
Ljunggren, Gunnar Overingeniør +47 22851297 gunnar.ljunggren@medisin.uio.no