English

Molekylær nevrovitenskap (LMN)

Postadresse Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511233

Ansatte

Listen inneholder 8 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Professor +47 22851274 +47 91742177 (mob) m.r.amiry-moghaddam@medisin.uio.no Vannkanaler, Astrocytter, Cellevolumregulering, Hjernen og nervesystemet, Menneskerettigheter, Nevrologiske sykdommer
Frey, Mina Martine Avdelingsingeniør +47 22851195 m.m.frey@medisin.uio.no
Hakim, Bashir Ahmad Senioringeniør +47 22851284 +47 91854716 (mob) b.a.hakim@medisin.uio.no
Haug, Finn Mogens Professor emeritus +47 97746357 (mob) finnmog@medisin.uio.no
Holck, Per Professor emeritus +47 22851400 +47 47010720 (mob) per.holck@medisin.uio.no
Shreyas, Rao Avdelingsingeniør +47 22851448 +4740340815 rao.shreyas@medisin.uio.no
Skauli, Nadia Forsker +47-22851030 nadia.skauli@medisin.uio.no Ekstracellulært matriks, Nevrodegenerative sykdommer, Genetikk, Hjernen og nervesystemet, Vannkanaler
Torp, Reidun Førsteamanuensis +47 22851269 reidun.torp@medisin.uio.no