English

Nevrale systemer (NESYS)

Postadresse Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511234

Ansatte

Listen inneholder 22 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aasebø, Ida Forsker ida.aasebo@medisin.uio.no
Andersson, Krister Forsker krister.andersson@medisin.uio.no
Babinska, Grazyna Avdelingsingeniør +47-22851238 grazyna.babinska@medisin.uio.no
Bjerke, Ingvild Elise Stipendiat i.e.bjerke@medisin.uio.no
Bjålie, Jan G. Professor +47-22851263 +47-91787901 (mob) j.g.bjaalie@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Nevroinformatikk, Hjernearkitektur, Digitale hjerneatlas, Livsvitenskap
Blixhavn, Camilla Hagen Forsker c.h.blixhavn@medisin.uio.no
Brigg, Martha Elisabeth Seniorkonsulent m.e.brigg@medisin.uio.no
Csúcs, Gergely Forsker +47-94479448 (mob) gergely.csucs@medisin.uio.no
Darine, Dmitri Overingeniør +47-22851498 dmitri.darine@medisin.uio.no
Enger, Rune Førsteamanuensis +47-22840261 rune.enger@medisin.uio.no
Groeneboom, Nicolaas Ervik Avdelingsingeniør +47-22854281 n.e.groeneboom@astro.uio.no
Imad, Jala Vitenskapelig assistent jala.imad@medisin.uio.no
Kleven, Heidi Stipendiat heidi.kleven@medisin.uio.no
Olberg, Dag Erlend Førsteamanuensis II - Seksjon for farmasøytisk kjemi +47 41517119 dageol@farmasi.uio.no PET radiofarmaka, Legemiddelkjemi, peptidsyntese, PET, Life sciences
Osen, Kirsten Kjelsberg +47-22851264 k.k.osen@medisin.uio.no
Puchades, Maja Amedjkouh Forsker +47-22851259 m.a.puchades@medisin.uio.no Nevrodegenerative sykdommer, Digitale hjerneatlas, Hjernen og nervesystemet
Qu, Hong Overingeniør +47-22851266 hong.qu@medisin.uio.no
Reiten, Ingrid Forsker ingrid.reiten@medisin.uio.no
Voldstad, Andreas Vitenskapelig assistent andrevol@student.ilos.uio.no
Willoch, Frode Forsker +47-22851309 +47-48245858 (mob) frode.willoch@medisin.uio.no Hjerneatlas, Hjernen og nervesystemet, Hjernearkitektur, Nevroinformatikk
Yates, Sharon Christine Forsker s.c.yates@medisin.uio.no
Øvsthus, Martin Stipendiat +47-22851272 martin.ovsthus@medisin.uio.no