English

Nevrale systemer (NESYS)

Postadresse Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511234

Ansatte

Listen inneholder 22 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Aasebø, Ida Forsker ida.aasebo@medisin.uio.no
Babinska, Grazyna Avdelingsingeniør +47 22851238 grazyna.babinska@medisin.uio.no
Bjerke, Ingvild Elise Postdoktor i.e.bjerke@medisin.uio.no
Bjålie, Jan G. Professor +47-22851263 +47-91787901 (mob) j.g.bjaalie@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Nevroinformatikk, Hjernearkitektur, Digitale hjerneatlas, Livsvitenskap
Blixhavn, Camilla Hagen Forsker c.h.blixhavn@medisin.uio.no
Brigg, Martha Elisabeth Seniorkonsulent m.e.brigg@medisin.uio.no
Brodal, Per Alf Professor emeritus +47 93266956 (mob) p.a.brodal@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Muskel og skjelett
Csúcs, Gergely Forsker gergely.csucs@medisin.uio.no
Darine, Dmitri Overingeniør +47 22851498 dmitri.darine@medisin.uio.no
Groeneboom, Nicolaas Ervik Avdelingsingeniør +47 22854281 n.e.groeneboom@medisin.uio.no
Kleven, Heidi Stipendiat heidi.kleven@medisin.uio.no
Kvello, Anne Marte Sjursen Forsker a.m.s.kvello@medisin.uio.no
Nuruddin, Syed Student syed.nuruddin@medisin.uio.no
Olberg, Dag Erlend Førsteamanuensis II - Seksjon for farmasøytisk kjemi +47 41517119 dageol@farmasi.uio.no PET radiofarmaka, Legemiddelkjemi, peptidsyntese, PET, Life sciences
Papp, Eszter Agnes Forsker e.a.papp@medisin.uio.no
Puchades, Maja Amedjkouh Forsker +47 22851259 m.a.puchades@medisin.uio.no Hjernen og nervesystemet, Nevrodegenerative sykdommer, Digitale hjerneatlas
Qu, Hong Overingeniør +47 22851266 hong.qu@medisin.uio.no
Reiten, Ingrid Forsker ingrid.reiten@medisin.uio.no
Schlegel, Ulrike Forsker ulrike.schlegel@medisin.uio.no
Yates, Sharon Christine Forsker s.c.yates@medisin.uio.no
van Swieten, Maaike Margot Helène Forsker m.m.h.van.swieten@medisin.uio.no
Øvsthus, Martin Stipendiat +47 22851272 martin.ovsthus@medisin.uio.no