English

NK-celle-gruppen (NKCELL)

Postadresse Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511237

Ansatte

Listen inneholder 4 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bjørnsen, Elisabeth Gyllensten Overingeniør e.g.bjornsen@medisin.uio.no
Dissen, Erik Professor +47-22851152 +47-91823478 (mob) erik.dissen@medisin.uio.no NK-celler, Livsvitenskap, Immunologi
Henden, Camilla Student camilla.henden@medisin.uio.no
Sudworth, Amanda Avdelingsingeniør amanda.sudworth@medisin.uio.no