English

Hjertefysiologigruppen (HJERTEFYS)

Postadresse Postboks 1103 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511251

Ansatte

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Heiestad, Christina Mathisen Stipendiat c.m.heiestad@medisin.uio.no
Stensløkken, Kåre-Olav Professor +47 22844588 k.o.stenslokken@medisin.uio.no
Wiger, Christine Wagle Forskningstekniker c.w.wiger@medisin.uio.no