English

Seksjon for klinisk ernæring (SEKKLINERN)

Postadresse Postboks 1046 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511320

Ansatte

Navn Telefon E-post Emneord
Arnesen, Erik Kristoffer Stipendiat e.k.arnesen@medisin.uio.no
Brekke, Hilde Kristin Professor +47 22851261 h.k.brekke@medisin.uio.no
Duttaroy, Asim K. Professor +47 22851547 +4793404187 (mob) a.k.duttaroy@medisin.uio.no
Gudmundstuen, Anne Marte a.m.gudmundstuen@medisin.uio.no
Haddeland, Tonje Vitenskapelig assistent tonje.haddeland@studmed.uio.no
Holven, Kirsten Bjørklund Professor +47 22851361 k.b.holven@medisin.uio.no Kolesterol, FH, Aterosklerose, Maternel hyperkolesterolemi, Ernæring, Inflammasjon, Risikomarkører/biomarkører
Iversen, Per Ole Professor +47 22851391 p.o.iversen@medisin.uio.no Ernæring
Kvammen, Janne Anita Stipendiat 93234722 j.a.kvammen@medisin.uio.no
Larsen, Sunniva Veen Stipendiat 91702380 s.v.larsen@medisin.uio.no
Nilsen, Karoline Østereng Vitenskapelig assistent k.o.nilsen@studmed.uio.no
Nordengen, Anne Lene Vitenskapelig assistent a.l.nordengen@medisin.uio.no
Olsen, Thomas Postdoktor +47 22851524 thomas.olsen@medisin.uio.no Epidemiologi, Vitamin A, B-vitaminer, Homocystein, svovelaminosyrer
Ose, Leiv Professor emeritus leiv.ose@medisin.uio.no
Pedersen, Jan Ivar Professor emeritus +47 22851358 +47 97534755 (mob) j.i.pedersen@medisin.uio.no
Retterstøl, Kjetil Professor +47 22851521 +47 90098393 (mob) kjetil.retterstol@medisin.uio.no Livsvitenskap, Ernæring, Hjerte kar og lunger, Klinisk ernæringsforskning, Ernæringsbiologi, Hjerte kar og lunger, Livsstilssykdommer, Farmakologi, Diabetes, Hjerte- og karsykdom
Sheikh, Navida Akhter Overingeniør +47 22851533 n.a.sheikh@medisin.uio.no
Stolt, Emma Theresia Kjelland Stipendiat e.t.k.stolt@medisin.uio.no
Svendsen, Karianne Forsker +47 22851526 +47 95026445 (mob) karianne.svendsen@medisin.uio.no
Thomassen, Rut Anne Vitenskapelig assistent r.a.thomassen@medisin.uio.no
Vinknes, Kathrine Forsker +47 22851525 kathrine.vinknes@medisin.uio.no
Øhman, Elisabeth Adolfsen Stipendiat 40182738 e.a.ohman@medisin.uio.no