English

Molekylær ernæringsbiologi (MOLERNBIOL)

Postadresse Postboks 1046 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511341

Ansatte

Listen inneholder 2 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Nebb, Hilde Irene Visedekan for innovasjon og internasjonalisering +47-22845308 +47-41552925 (mob) h.i.nebb@medisin.uio.no Ledelse, Molekylær ernæring, Næringsstoffer, Metabolisme, energibalanse, Livsstilssykdommer, Diabetes og hormoner, Livsvitenskap
Refsum, Helga +47 22851357 helga.refsum@medisin.uio.no