English version of this page

Molekylær og klinisk glykobiologi (MKGB)

Postadresse Postboks 1046 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511345

Ansatte

Listen inneholder 1 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Kristiansen, Oddrun Student oddrun.kristiansen@medisin.uio.no