English version of this page

Molekylær toksikologi (MOLTOKS)

Postadresse Postboks 1046 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511346

Ansatte

Listen inneholder 4 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Hagen, Karoline Alvik Stipendiat k.a.hagen@medisin.uio.no
Matthews, Jason Professor +47 22851102 jason.matthews@medisin.uio.no
Olafsen, Ninni Elise Stipendiat n.e.olafsen@medisin.uio.no
Rasmussen, Marit Stipendiat marit.rasmussen@medisin.uio.no