English

Molekylær toksikologi (MOLTOKS)

Postadresse Postboks 1046 Blindern, 0317 OSLO
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 OSLO
Stedkode 511346

Ansatte

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Hagen, Karoline Alvik Stipendiat k.a.hagen@medisin.uio.no
Matthews, Jason Professor +47 22851102 jason.matthews@medisin.uio.no
Rasmussen, Marit Stipendiat marit.rasmussen@medisin.uio.no