English version of this page

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap (ATF)

Postadresse Postboks 1111 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511400

Ansatte

Listen inneholder 46 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Asgari, Fatemeh Postdoktor fatemeh.asgari@medisin.uio.no
Berge, Helene helene.berge@studmed.uio.no
Bjørnstad, Herman Vitenskapelig assistent herman.bjornstad@medisin.uio.no
Borges Rau Steuernagel, Carolina Postdoktor c.b.r.steuernagel@medisin.uio.no
Boye, Turid Birgitte Professor II +47 22851019 t.b.boye@medisin.uio.no
Breivik, Jarle Avdelingsleder/Professor +47-22851114 +47-41441985 (mob) jarle.breivik@medisin.uio.no
Dalum, Helene Seljenes Stipendiat 90648178 h.s.dalum@medisin.uio.no Arbeidsliv og helse, Mental helse, Atferd
Davami, Maedeh maedeh.davami@studmed.uio.no
Egenberg, Herman Escher Stipendiat h.e.egenberg@medisin.uio.no
Finset, Arnstein Professor +47 22851435 arnstein.finset@medisin.uio.no
Frøjd, Lars Aastebøl Student l.a.frojd@studmed.uio.no
Ghafaji, Hajar hajar.ghafaji@studmed.uio.no
Haaland, Sveinung Rui Fronth Universitetslektor s.r.f.haaland@medisin.uio.no
Hegde, Inger Johanne i.j.hegde@studmed.uio.no
Heier, Oda Marie Baumann Undvp u/gdkj.ped.utd o.m.b.heier@studmed.uio.no
Helgesen, Hege Emelie h.e.helgesen@studmed.uio.no
Hem, Erlend Professor II +47 95730355 (mob) erlend.hem@medisin.uio.no
Howari, Rasha Mosallam r.m.howari@studmed.uio.no
Hunskaar, Birk Bårdson Stokke b.b.s.hunskaar@studmed.uio.no
Izotova, Anastasia Student anastasia.izotova@studmed.uio.no
Jøssang, Håkon Vitenskapelig assistent hakon.jossang@studmed.uio.no
Kirkøen, Jannicke Vitenskapelig assistent jannicke.kirkoen@medisin.uio.no
Kristiansen, Oscar Student oscar.kristiansen@studmed.uio.no
Laksana, Saharat Subphatkul +47 48441921 (mob) s.s.laksana@studmed.uio.no
Lange, Jakob de j.de.lange@studmed.uio.no
Lapolla, Pietro Aleksander Rocco Berger Vitenskapelig assistent palapoll@student.sv.uio.no
Larsen, Elna Hamilton Stipendiat e.h.larsen@medisin.uio.no
Larsen, Marie Hamilton Forsker +47 22845386 m.h.larsen@medisin.uio.no
Lie, Hanne Cathrine Førsteamanuensis +47 22851466 h.c.lie@medisin.uio.no
Loge, Jon Håvard Professor j.h.loge@medisin.uio.no Kreft, Atferd, Kreftoverlevere, Helserelatert livskvalitet og pasient-rapportert helse, Kommunikasjon mellom lege og pasient, Opptrening etter kreft
Lærum-Onsager, Ellisiv Postdoktor ellisiv.larum-onsager@medisin.uio.no
Mohamad, Hodo hodo.mohamad@medisin.uio.no
Moum, Torbjørn Åge t.a.moum@medisin.uio.no
Nilsen, Katinka katinka.nilsen@studmed.uio.no
Nordhus, Inger Hilde Norunn Gjøsæther Professor II i.h.n.g.nordhus@medisin.uio.no
Pfabigan, Daniela M. Postdoktor +47 22851023 d.m.pfabigan@medisin.uio.no
Rostrup, Morten Professor II +47-22119100 morten.rostrup@medisin.uio.no
Ruhee, Tahira tahira.ruhee@studmed.uio.no
Sailer, Uta Professor +47 22851032 uta.sailer@medisin.uio.no
Sand, Vebjørn vebjorn.sand@studmed.uio.no
Siddique, Mahnoor Sonja m.s.siddique@studmed.uio.no
Torgersen, Kristin Stensland Stipendiat k.s.torgersen@medisin.uio.no
Tunheim, Kristoffer Joe Universitetslektor k.j.tunheim@medisin.uio.no
Tyssen, Reidar Professor +47 22851187 +47-97150753 reidar.tyssen@medisin.uio.no Arbeidsliv og helse, Rus og medikamentmisbruk, Resiliens og mestring, Mental helse, Forebygging, Suicidologi, Psykiatrisk epidemiologi, Atferd
Vandraas, Kathrine F Førstelektor k.f.vandraas@medisin.uio.no
Yri, Olav Erich Førstelektor o.e.yri@medisin.uio.no