English version of this page

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap (ATF)

Postadresse Postboks 1111 Blindern, 0317 Oslo
Besøksadresse Sognsvannsveien 9
Domus Medica
0372 Oslo
Stedkode 511400

Ansatte

Listen inneholder 57 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Bjørnstad, Herman Vit. assistent herman.bjornstad@medisin.uio.no
Borges Rau Steuernagel, Carolina Postdoktor c.b.r.steuernagel@medisin.uio.no
Boye, Turid Birgitte Professor II +47 22851019 t.b.boye@medisin.uio.no
Breivik, Jarle Avdelingsleder/Professor +47-22851114 +47-41441985 (mob) jarle.breivik@medisin.uio.no
Dalum, Helene Seljenes Stipendiat 90648178 h.s.dalum@medisin.uio.no Arbeidsliv og helse, Mental helse, Atferd
Dammen, Toril Professor II +47 90163433 (mob) toril.dammen@medisin.uio.no
Davami, Maedeh Assistent maedeh.davami@studmed.uio.no
Egenberg, Herman Escher h.e.egenberg@medisin.uio.no
Feng, Xin xin.feng@medisin.uio.no
Finset, Arnstein Professor emeritus arnstein.finset@medisin.uio.no
Frogner, Erik Rimestad Forsker e.r.frogner@psykologi.uio.no
Frøjd, Lars Aastobøl Student l.a.frojd@studmed.uio.no
Ghafaji, Hajar Assistent hajar.ghafaji@studmed.uio.no
Halvorsen, Katarina Olava Haugland Assistent k.o.h.halvorsen@studmed.uio.no
Hegde, Inger Johanne Assistent i.j.hegde@studmed.uio.no
Heier, Oda Marie Baumann Undvp u/gdkj.ped.utd o.m.b.heier@studmed.uio.no
Hem, Erlend Professor II +47 95730355 (mob) erlend.hem@medisin.uio.no
Horne, Ingrid Marie Taxt Universitetslektor i.m.t.horne@studmed.uio.no
Howari, Rasha Mosallam Assistent r.m.howari@studmed.uio.no
Hrubos-Strøm, Harald Førsteamanuensis harald.hrubos-strom@medisin.uio.no søvn, søvnapné
Izotova, Anastasia Student anastasia.izotova@studmed.uio.no
Josefsen, Birger Andreas Boye Vitenskapelig assistent b.a.b.josefsen@medisin.uio.no
Kienlin, Simone Maria Universitetslektor s.m.kienlin@medisin.uio.no
Kirkøen, Jannicke Vit. assistent jannicke.kirkoen@medisin.uio.no
Kristiansen, Oscar Student oscar.kristiansen@studmed.uio.no
Kristoffersen, Hannah Veseth Assistent h.v.kristoffersen@studmed.uio.no
Laksana, Saharat Subphatkul Assistent +47 48441921 (mob) s.s.laksana@studmed.uio.no
Lange, Jakob de Assistent j.de.lange@studmed.uio.no
Lapolla, Pietro Aleksander Rocco Berger Vitenskapelig assistent palapoll@student.sv.uio.no
Larsen, Elna Hamilton Stipendiat +47 92604885 (mob) e.h.larsen@medisin.uio.no
Larsen, Marie Hamilton Forsker +47 22845386 m.h.larsen@medisin.uio.no
Lie, Hanne Cathrine Førsteamanuensis +47 22851466 h.c.lie@medisin.uio.no
Loge, Jon Håvard j.h.loge@medisin.uio.no Kreft, Atferd, Kreftoverlevere, Helserelatert livskvalitet og pasient-rapportert helse, Kommunikasjon mellom lege og pasient, Opptrening etter kreft
Lærum-Onsager, Ellisiv Postdoktor ellisiv.larum-onsager@medisin.uio.no
Mehari, Niat Ogbai Assistent n.o.mehari@studmed.uio.no
Meisfjord, Elisabeth Sofie Assistent e.s.meisfjord@studmed.uio.no
Mohamad, Hodo Assistent hodo.mohamad@medisin.uio.no
Moum, Torbjørn Åge Professor +47 22851431 t.a.moum@medisin.uio.no
Nilsen, Katinka Assistent katinka.nilsen@studmed.uio.no
Nordhus, Inger Hilde Norunn Gjøsæther Professor i.h.n.g.nordhus@medisin.uio.no
Næss, Aiste Gvildyte Vitenskapelig assistent aisteg@student.sv.uio.no
Pfabigan, Daniela M. Postdoktor +47 22851023 d.m.pfabigan@medisin.uio.no
Riva, Federica Forsker federica.riva@medisin.uio.no
Rostrup, Morten Professor II +47-22119100 morten.rostrup@medisin.uio.no
Sailer, Uta Professor +47 22851032 uta.sailer@medisin.uio.no
Sandbu, Morten morten.sandbu@medisin.uio.no
Tisjø, Annebeth Universitetslektor annebeth.tisjo@medisin.uio.no
Torgersen, Kristin Stensland Stipendiat k.s.torgersen@medisin.uio.no
Torjusen, Maren Øglænd Student m.o.torjusen@studmed.uio.no
Tronstad, Tuva Syrdal Assistent t.s.tronstad@studmed.uio.no
Tucovic, Aleksandra Vitenskapelig assistent aleksandra.tucovic@psykologi.uio.no
Tunheim, Kristoffer Joe Universitetslektor k.j.tunheim@medisin.uio.no
Tyssen, Reidar Professor +47 22851187 +47-97150753 reidar.tyssen@medisin.uio.no Arbeidsliv og helse, Rus og medikamentmisbruk, Resiliens og mestring, Mental helse, Forebygging, Suicidologi, Psykiatrisk epidemiologi, Atferd
Ugur, Mert Undvp u/gdkj.ped.utd mert.ugur@studmed.uio.no
Ulvang, Emilie Helene Solli Undvp u/gdkj.ped.utd e.h.s.ulvang@studmed.uio.no
Vandraas, Kathrine F Førstelektor k.f.vandraas@medisin.uio.no
Yri, Olav Erich o.e.yri@medisin.uio.no