English version of this page

Finn-Mogens Smejda Haug

Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9, Domus Medica, 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1105 Blindern, 0317 Oslo
Andre tilknytninger Molekylær nevrovitenskap